Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang Khai mạc Hội diễn văn nghệ

 

Thực hiện  công văn số 52/GDĐT – KHLT ngày 16/01/2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Ḥa và Công đoàn ngành Giáo dục “ Kế hoạch Liên tịch về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Ḥa năm học 2014-2015,  Pḥng Giáo dục và Đào tạo đă triển khai tổ chức Hội diễn văn nghệ trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang.

Hội diễn văn nghệ lần này nhằm:

- Chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của dân tộc, của đất nước trong năm 2015 và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp;

- Thể hiện t́nh yêu quê hương đất nước, biển đảo Việt Nam; ḷng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin tưởng vào sự lănh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Tôn vinh nghề dạy học, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành;

- Phát hiện, giới thiệu những giọng hát hay, những tài năng văn nghệ trong ngành góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh được giao lưu, học hỏi, tăng thêm t́nh đoàn kết giữa các các đơn vị.

Đến với Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố Nha Trang có 108/109 trường học tham gia gồm các trường Mầm non, Tiểu học, THCS của thành phố. Có 220 tiết mục ca, múa và múa hát, với sự tham gia của hơn 1000 thầy cô giáo, trên 1150 học sinh,  trong đó có 51 trường tham gia 1 chương tŕnh 3 tiết mục. Hội diễn văn nghệ của ngành Giáo dục Nha Trang sẽ tổ chức trong 3 ngày 12, 13, và 14/3/2015.