Trường THCS Lương Định Của

Các đơn vị tổ chức khai giảng năm học 2014-2015

 

Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện Chương tŕnh hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chào mừng năm học mới thành phố đă  thành lập các đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc và Liên đoàn Lao động thành phố đă đến dự khai giảng và thăm các trường học. Nhân năm học mới một số mạnh thường quân của Phường Ngọc Hiệp đă tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học của trường THCS Lương Định Của. Sau đây là h́nh ảnh khai giảng của các trường:

 

Tặng xe đạp cho học sinh

Đoàn UBMT Tổ quốc TP tặng hoa cho trường THCS Lương Định Của

Đoàn UBMT Tổ quốc TP tặng hoa cho trường TH Ngọc Hiệp

Đoàn UBMT Tổ quốc TP tặng hoa cho trường MN Ngọc Hiệp

 

Trường MN Vĩnh Hải

 

Trường MN Vĩnh Thạnh

 

Trường MN 3/2

 

Trường MN Vĩnh Ḥa

 

Trường MN Vạn Thạnh

 

Trường MN 2/4

 

Trường MN Vĩnh Thái

 

Trường MN Ngọc Hiệp

 

Trường MN Hồng Chiêm

 

Trường MN Vĩnh Thọ

 

Trường MN Phước Ḥa

 

Trường MN Phước Hải

 

Trường MN Ngô Thời Nhiệm

 

MN 8/3