Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang  tổng kết năm học 2013-2014

Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu

          Ngày 6/9/2014, Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang  đă tiến hành tổng kết năm học 2013-2014 , triển khai nhiệm vụ năm học 2014-20015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nh́. Ông Lê Xuân Thân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lănh đạo thành ủy, UBND, và Sở Giáo dục & Đào tạo đến dự

          Những năm học qua, Pḥng GD&ĐT Thành phố đă tích cực tham mưu các cấp, phối hợp với các ban ngành hữu quan chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục một cách toàn diện, kịp thời và đạt được nhiều thành tích. Cụ thể: Đă có nhiều chuyển biến trong việc đổi mới phương pháp quản lư, chỉ đạo trong công tác tuyển sinh đầu các cấp học, công tác bán trú và quản lư dạy thêm, học thêm; tiếp tục duy tŕ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGDTHĐĐT và PCGDTHCS năm 2013; tổ chức tốt các Hội thi cấp thành phố, tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao các Hội thi do Sở GD&ĐT tổ chức; Công tác thanh tra đă góp phần khắc phục những tồn tại trong công tác quản lư ở một vài đơn vị đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lư và đào tạo của toàn ngành giáo dục thành phố. Pḥng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang luôn đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Khánh Ḥa, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. . Hằng năm, trên 99,5% học sinh hoàn thành chương tŕnh tiểu học; tỷ lệ tốt nghiệp THCS luôn đạt trên 98%; luôn đạt giải nhất toàn đoàn thi giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh… Đặc biệt, trong năm học 2013 - 2014, ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang đă có nhiều chuyển biến trong việc đổi mới phương pháp quản lư cũng như công tác tuyển sinh đầu vào các cấp học; duy tŕ 100% xă, phường đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi… Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Xuân Thân đă trao Huân chương Lao động hạng Nh́ cho Pḥng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang. Đồng thời, trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Khánh Ḥa cho Trường Tiểu học Lộc Thọ; trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Ḥa cho 9 tập thể và 13 cá nhân; tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 25 tập thể. Nhân dịp này, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng trao tặng Kỷ niệm chương V́ sự nghiệp giáo dục cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác trồng người.

 

Ông Trần Nguyên Lập-Trưởng Pḥng GD phát biểu

   

Lănh đạo PGD nhận Huân chương Lao động hạng nh́

Nhận Kỷ niệm chương V́ sự nghiệp giáo dục

Các đơn vị nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Ḥa