ÔNg Nguyễn Tường - P. Trưởng pḥng GD đọc báo cáo tổng kết

Tổng kết Hội Thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

          Ngày 18/3/2014, Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang  đă tiến hành tổng kết Hội Thi”Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự buổi tổng kết có lănh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, lănh đạo UBND thành phố, các Ban ngành của Thành phố, đại diện các trường và 109 thí sinh dự thi.

          Hội Thi”Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đă diễn ra từ ngày 12/3/2014 đến ngày 15/4/2014. Có 109 thí sinh/109 đơn vị đều tham gia dự thi. Đây là hoạt động chính trị-xă hội lớn của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo  thành phố Nha Trang trong năm học 2013-2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nên các trường đă tích cực tham gia, chuẩn bị công phu, đầu tư từ dàn dựng nội dung câu chuyện kể đến trang phục và kể cả diễn viên minh họa. Nhiều câu chuyện kể xúc cảm, lay động trái tim người nghe như câu chuyện của thí sinh trường TH Lộc Thọ, MN Vĩnh Nguyên 1, MN Hướng Dương… Tuy nhiên qua rút kinh nghiệm Ban giám khảo nhận định: Có quá nhiều câu chuyện trùng nhau, h́nh ảnh minh họa chưa ăn khps với nội dung câu cuyện kể, một số thí sinh chưa tập trung kể chuyện mà thiên về  múa minh họa hoặc hát là chính;một số thí sinh chưa phân tích, ra ra được quan điểm, tư tưởng lớn của Bác.

          Ban Tổ chức đă trao 10 giải nhất, 15 giải nh́, 25 giải ba, 28 giải khuyến khích. Công đoàn Giáo dục khen thưởng cho 31 thi sinh thi cực tham gia Hội thi nhưng chưa đạt giải. Những đơn vị đạt giải nhất gồm: TH Lộc Thọ, TH Vĩnh Ḥa 1, THCS Thái Nguyên, Vơ Văn Kư, Nguyễn Công Trứ, MN Vĩnh Nguyên 1, MN 8/3, Hướng Dương, MN 3/2 Và Lư Tự Trọng./.

 

Các đơn vị đạt giải nhất

Các đơn vị đạt giải nh́

Các đơn vị đạt giải ba

 

Các đơn vị đạt giải ba

Các đơn vị đạt giải Khuyến Kích

Các đơn vị đạt giải Khuyến khích