Ông Trần Quang Mẫn- Phó Giám đốc Sở Giáo dục Khánh Ḥa phát biểu khai mạc

Khai mạc Hội thi “Kể chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

          Sáng nay, ngày 12/3/2014 Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang đă khai mạc Hội thi :Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự lễ khai mạc có Ông  Trần Quang Mẫn- Phó Giám đốc Sở Giáo dục &Đào tạo Khánh Ḥa, Ông Nguyễn Khắc Hà- Phó Chủ tịch UBND Thành phố , đại diện Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ban Tuyên giáo , Liên đoàn lao động thành phố và đại diện 109 trường trực thuộc Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang.

Hội thi là một hoạt động chính trị-xă hội lớn của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo  thành phố Nha Trang trong năm học 2013-2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn xă hội, ngành Giáo dục và Đào tạo về tư tưởng, đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ư thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Đến với Hội thi có 109 thi sinh của 109 đơn vị trực thuộc Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang .Hội thi diễn ra từ ngày 12/3/2014 đến ngày 15/3/2014

 

Ông Nguyễn Tường- P.Trưởng pḥng phát biểu khai mạc

Các đại biểu tham dự

 

Ban giám khảo