Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi

 

Pḥng Giáo dục & Đào tạo đă tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thành phố Nha Trang năm học 2013-2014 từ ngày 14/02/2014 đến ngày 28/02/2014. Hội thi diễn ra tại 4 điểm trường:

- Trường TH Tân Lập 1: dành cho GV khối 1 và GV Tiếng Anh.

- Trường TH Lộc Thọ: dành cho GV khối 2-3 và GV các bộ môn: Mỹ thuật, Thể dục.

- Trường TH Phước Tiến: dành cho GV khối 4-5 và GV Âm nhạc.

Tham gia Hội thi có 94 thí sinh là các GV đang công tác tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Thí sinh trẻ tuổi nhất sinh năm 1989; thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1964. Thí sinh phải thực hiện 3 nội dung thi:

1. Phần thi Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.  Có 67 GV đạt yêu cầu ở nội dung phần thi này (chiếm tỉ lệ 71.28%). Các GV đạt thành tích cao: Nguyễn Thị Hảo (Phước Long 2), Hoàng Thị Anh Đào (Vĩnh Nguyên 1), Thái Thị Thu Hường (Vĩnh Phước 2), Vơ Thị Minh (Phước Long 1), Nguyễn Thị Bích Phụng (Phước Đồng), Phạm Thị Kim Oanh (Lộc Thọ).

2. Bài thi kiểm tra năng lực: là bài thi viết, h́nh thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Có 86 GV làm bài đạt yêu cầu ở phần thi này (chiếm tỉ lệ 91,49%). Các GV đạt kết quả cao ở phần thi này là: Phạm Thị Kim Oanh (Lộc Thọ), Nguyễn Thị Hảo (Phước Long 2), Lê Thị Minh Nhựt (Phước Thịnh), Nguyễn Thị Kiều Vân (Phước Thịnh), Mai Đặng Ánh Vân (Phước Tiến), Nguyễn Văn Nghiêm (Tân Lập 1), Đoàn Nam Giang (Vĩnh Hải 1), Nguyễn Thị Hiền (Vĩnh Ḥa 1), Phùng Thị Thu Huyền (Vĩnh Ḥa 1), Bùi Thị Tố Uyên (Vĩnh Ḥa 1), Lê Minh Sang (Vĩnh Nguyên 2), Thái Thị Thu Hường (Vĩnh Phước 2), Nguyễn Thị Thu Hồng (Vĩnh Phương 1), Lê Thị Tường Vy (Vĩnh Phương 2).

3. Phần thi giảng 2 tiết trên lớp trong chương tŕnh giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (1 tiết tự chọn và 1 tiết bắt thăm).

Có 88 GV đạt yêu cầu về nội dung thi giảng (đạt 95,65%). Trong đó có 10 GV tiết dạy đạt từ 19 điểm trở lên (tỉ lệ 10,87%). Đó là các GV: Phạm Thị Kim Oanh (Lộc Thọ), Công Tằng Tôn Nữ Kim Thoa (Lộc Thọ), Trần Lê Linh Vi (Lộc Thọ), Lê Khắc Khuê Mai (GV Tiếng Anh - Ngọc Hiệp), Trần Thị Minh Trúc (GV Tiếng Anh – Phương Sơn), Trần Thị Thu Hiền (Phước Tiến), Mai Đặng Ánh Vân (Phước Tiến), Phùng Thị Huệ (Tân Lập 1), Hồ Thị Hậu (Vạn Thắng), Đỗ Thị Hương Sim (Vĩnh Nguyên 1).

4. Kết quả chung

Kết thúc 3 phần thi, có 60 GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2013-2014 (tỉ lệ 65,55%). Giaos viên xuất sắc nhất Hội thi là cô Phạm Thị Kim Oanh ( TH Lộc Thọ).

Các tập thể đạt thành tích cao là:

- Trường TH Lộc Thọ: Giải Nhất toàn đoàn.

- Trường TH Vĩnh Ḥa 1: Giải Nh́ toàn đoàn.

- Trường TH Phước Long 2: Giải Ba toàn đoàn.

- Trường TH Phước Thịnh: Giải Khuyến khích.         

 

Khai mạc hội thi

 

Các đơn vị và cá nhân đạt giải