Phát biểu của Đ/c Nguyễn Đức Giai -P. Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Thành phố

Lănh đạo thành phố Nha Trang thăm và tặng quà các đơn vị nhân ngày nhà giáo Việt Nam

             Nhân kỷ niện ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 lănh đạo Thành Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Công đoàn giáo dục Nha Trang đă đi thăm và tặng quà cho các trường: THCS Âu Cơ, THCS Nguyễn Viết Xuân, THCS Lam Sơn, TH Phước Tân 1, TH Phước Tân 2, TH Vĩnh Lương 1, TH Vĩnh Lương 2, TH Phước Đồng, TH Phước Long 1, TH Vĩnh Hiệp, TH Vĩnh Thái, MN Vĩnh Hiệp, MN Vĩnh Thái, MN B́nh Khê, MN Vĩnh Lương, MN Hồng Chiêm, MN Lộc Thọ, MN Hoa Hồng, MN Phước Đồng. Mỗi đơn vị đoàn đến được UBND thành phố tặng quà giá trị 1 triệu đồng

 

 

Thăm và tặng quà tại trường TH Phước Long 1

 

Thăm và tặng quà tại trường THCS Lam Sơn

 

Thăm và tặng quà tại trường MN Phước Đồng

Thăm và tặng quà tại trường TH Phước Đồng