Hội nghị khối Công đoàn Giáo dục Huyện, Thị Xă , Thành phố

            Ngày 22/8/2013 tại văn pḥng Công đoàn Giáo dục Nha Trang đă tiến hành họp tổng kết khối Công đoàn Giáo dục Huyện, Thị xă, Thành phố. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Ḥa- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Ḥa, đ/c Trương Minh Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Ḥa, đ/c Trần Nguyên Lập- Trưởng pḥng Giáo dục & Đào tạo thành phố Nha Trang và 8 chủ tịch Công đoàn Giáo dục các Huyện, Thị xă, Thành phố thuộc tỉnh Khánh Ḥa.

            Đ/c Nguyễn Thành Xuân- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Huyện Khánh Vĩnh  thay mặt khối báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2012- 2013 của khối, đánh giá những ưu điểm và những mặt c̣n  tồn tại trong công tác công đoàn năm học, đồng thời đề ra những công tác trọng tâm trong hoạt động Công đoàn Giáo dục năm học 2013-2014. Sau khi các Công đoàn Giáo dục Huyện, Thị xă, Thành phố thảo luận về kết quả công tác công đoàn, bàn về phương hướng nhiệm vụ công tác đến và những đề xuất, kiến nghị đối với Công đoàn ngành giáo dục  Khánh Ḥa, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Ḥa.

            Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Ḥa  đánh giá cao các hoạt động của  Công đoàn Giáo dục Huyện, Thị xă, Thành phố. Với 471 Công đoàn cơ sở, 16.300 lao động và gần 16.000 đoàn viên, các Công đoàn Giáo dục đă tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, tham gia công tác quản lư góp phần cùng chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Với đề xuất thành lập khối thi đua Công đoàn Giáo dục Huyện, Thị xă, Thành phố, đ/c đă nhất trí và chỉ đạo Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Ḥa khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động các Huyện, Thị xă, Thành phố và Công đoàn ngành giáo dục Khánh Ḥa, Xây dựng Quy chế khối thi đua Công đoàn giáo dục để thông qua Liên đoàn Lao động Tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lê Quyết Tiến

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Công đoàn Giáo dục Nha Trang