LĂNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

1) Cô Lê Thị Minh Định:

- Sinh năm 1936, quê quán : Huyện Nho Quan , tỉnh Ninh Bính.

- Chỗ ở hiện nay: Pḥ̣ng A26 chung cư số 9, đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.

- Vào ngành năm 1955, Chủ tịch công đoàn năm 1976-1977

 

2) Cô Nguyễn Thị Minh Nhị:

- Sinh năm 1943, quê quán : Huyện Hoài Ân, tỉnh B́́nh Định.

- Chỗ ở hiện nay: Số 47/4, đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.

- Vào ngành năm 1965,Chủ tịch công đoàn năm 1977- 1984.

3) Thầy Phạm Đức Thao :

- Sinh năm 1937, quê quán : Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- Chỗ ở hiện nay: Số 22G, đường Đặng Tất, TP Nha Trang.

- Vào ngành năm 1957,Chủ tịch công đoàn năm 1985- 1997.

 

4) Cô Nguyễn Thúy Thoan:

- Sinh năm 1949, quê quán : Huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định.

- Chỗ ở hiện nay: Số 10/29 , đường Nguyễn ThiệnThuật, TP Nha Trang.

- Vào ngành năm 1974,Chủ tịch công đoàn năm 1997- 12/2004.

 

5) Thầy Lê Quyết Tiến:

- Sinh năm 1957, quê quán : Huyện Sông Cầu , tỉnh Phú Yên.

- Chỗ ở hiện nay: Xă Vĩnh Lương , TP Nha Trang.

- Vào ngành năm 1976, Chủ tịch công đoàn Giáo dục năm 2005- đến nay .