DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

1)Nhiệm kỳ 6 (86-88)

1 Nguyễn Đức Thao Chủ tịch (đă nghỉ hưu)
2 Nguyễn Thúy Thoan P.Chủ tịch (đă nghỉ hưu)

2)Nhiệm kỳ  7 (88-90)

1 Nguyễn Đức Thao Chủ tịch (đă nghỉ hưu)
2 Nguyễn Thúy Thoan P.Chủ tịch (đă nghỉ hưu)
3 Lưu Văn Trang P. Hiệu trưởng THCS Nguyễn Khuyến
4 Nguyễn Thị Tơ  
5 Ngô Thị Thơ P. Hiệu trưởng TH Phương Sơn
6 Trần Thị Nhụ  Thủ quỹ P.Giáo dục
7 Trần Thị Thu Hà Hiệu trưởng trường  TH Tân Lập 1
8 Tạ Thị Nhỡ  
9 Nguyễn Thị Minh Tuyết  
10 Ngô Viên  Xin nghỉ Công tác 8/93
11 Nguyễn Đ́nh Liệu  Phụ trách thanh tra PGD
12 Nguyễn Văn Nghê CT CĐCS Nguyễn Khuyến
13 Ngô Thị Dồm CT CĐCS TH Tân lập 2
14 Phạm Thị Thúy CT CĐCS MG Lư Tự Trọng

3)Nhiệm kỳ 8(90-93)

Đại hội ngày 26,27/10/1990
1 Phạm Đức Thao  Chủ tịch (đă nghỉ hưu): Ban TV
2 Nguyễn Thúy Thoan P.Chủ tịch (đă nghỉ hưu): Ban TV
3 Lưu Văn Trang P. Hiệu trưởng THCS Nguyễn Khuyến
4 Vơ Thị Kỷ Hiệu trưởng MN  20/10
5 Nguyễn Văn Thạnh  
6 Vơ Văn Phép Hiệu trưởng THCS Lư Thường Kiệt: Ban TV
7 Nguyễn Thị Ngọc Lanh Hiệu trưởng  TH Vạn Thắng
8 Trần Văn Ngộ Chuyên viên PGD
9 Ngô Viên  Xin nghỉ Công tác 8/93
10 Nguyễn Trọng Tài CT CĐCS THCS Âu Cơ
11 Nguyễn Ngọc Kim CT CĐC Phước Tân 1
12 Ngô Thị Thơ P. Hiệu trưởng TH Phương Sơn: Ban TV
13 Nguyễn Thị Kim Cúc P. Hiệu trưởng MG 3/2
14 Phạm Thị Thúy CT CĐCS MG Lư Tự Trọng: Ban TV
15 Nguyễn Ngọc Sơn  
16 Nguyễn Thị Kim Khánh  
17 Nguyễn Kim Ḥa CT CĐCS Thái Nguyên
18 Nguyễn Đ́nh Liệu Phụ trách thanh tra PGD

4)Nhiệm kỳ 9(93-95)

 
1 Phạm Đức Thao  Chủ tịch (đă nghỉ hưu): Ban TV
2 Nguyễn Thúy Thoan P.Chủ tịch (đă nghỉ hưu): Ban TV
3 Nguyễn Thị Ngọc Lanh Hiệu trưởng  TH Vạn Thắng
4 Vơ Thị Kỷ Hiệu trưởng MN  20/10
5 Nguyễn Thị Kim Cúc P. Hiệu trưởng MG 3/2
6 Ngô Thị Dồm CT CĐCS Tân lập 2
7 Phạm. Thị Xuân Phương Chuyên viên Sở Nội vụ(CT C Ban TVS Vĩnh Phước 2)
8 Vơ Đại Quyền CT CĐCS Nguyễn Hiền
9 Mai Văn Thuận Hiệu trưởng TH Xương Huân 1:
10 Lữ Thế Minh P. Hiệu trưởng TH Vĩnh Thái
11 Nguyễn Trọng Tài CT CĐCS THCS Âu Cơ
12 Trần Văn Ngộ  Chuyên viên PGD
13 Phạm Thị Thúy CT CĐCS MG Lư Tự Trọng: Ban TV
14 Ngô Thị Thơ P. Hiệu trưởng TH Phương Sơn: Ban TV
15 Nguyễn Kim Ḥa CT CĐCS Thái Nguyên

5) Nhiệm kỳ 10(97-2002)

Đại hội 30/10, 01/11/1997 có 120 đại biểu
1 Nguyễn Thúy Thoan Chủ tịch (đă nghỉ hưu): Ban TV
2 Mai Văn Thuận P. Chủ tịch, Hiệu trưởng TH Xương Huân 1: Ban TV
3 Ngô Thị Thơ P. Hiệu trưởng TH Phương Sơn: Ban TV
4 Dương Hồng Thủy CT CĐCS Trần Quốc Toản: Ban TV
5 Nguyễn Thị Kim Cúc P. Hiệu trưởng MG 3/2: Ban TV
6 Nguyễn Thị Thu Huyền Hiệu trưởng MN Sơn ca
7 Vơ Thị Kỷ Hiệu trưởng MN  20/10
8 Lô Thị Múi CT CĐCS Vĩnh Thọ
9 Trần Thị Muộn  CT CĐCS TH Vĩnh Trung
10 Nguyễn Trọng Tài CT CĐCS THCS Âu Cơ
11 Vơ Đại Quyền CT CĐCS Nguyễn Hiền
12 Trương Thị Kim Thanh Hiệu trưởng trường  TH Xương Huân 2
13 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  CT CĐCS TH Vĩnh Nguyên 1
14 Nguyễn Kim Ḥa CT CĐCS Thái Nguyên
15 Nguyễn Văn Nghê CT CĐCS Nguyễn Khuyến

6) Nhiệm Kỳ 11(2002-2007)

Đại hội từ 1/11 đến 2/11/2002 có 91 Đại biểu
1 Nguyễn Thúy Thoan Chủ tịch (đă nghỉ hưu  12/2004): Ban TV
2 Lê Quyết Tiến P.chủ tịch- Chủ tịch 1/2005:Ban TV
3 Đỗ Anh Dũng  Chuyên viên P. Giáo dục
4 Nguyễn Trọng Tài CT CĐCS THCS Âu Cơ: Ban TV
5 Vơ Đại Quyền CT CĐCS Nguyễn Hiền
6 Nguyễn Kim Ḥa CT CĐCS Thái Nguyên
7 Lô Thị Múi CT CĐCS Vĩnh Thọ
8 Mai Xuân Hùng  CT CĐCS TH Vĩnh Trung
9 Đinh Thị Thanh Thảo GV THCS Lư Thái Tổ
10 Trần Thị Bích Thuận CT CĐCS trường MN 8/3
11 Phạm Thị Trang  P. Chủ tịch- Bầu bổ sung  PCT 1/2005: Ban TV
12 Nguyễn Thị Luyến CT CĐCS TH Tân Lập 2

7) Nhiệm kỳ 12(2007-2012)

Đại hội từ 28/11 đến 29/11/2007 có 87 Đại biểu
1 Lê Quyết Tiến  Chủ tịch  : Ban TV
2 Phạm Thị Trang  P. Chủ tịch: Ban TV
3 Đỗ Anh Dũng  Chuyên viên P. Giáo dục: Ban TV, Chủ nhiệm UBKT, nghỉ hưu từ 12/2011, đ/c Hà Văn Thủy thay đ/c Dũng 2/2012
4 Vơ Đại Quyền CT CĐCS Nguyễn Hiền nghỉ hưu: 12/2011, đ/c Nguyễn Tiến Thành CĐCS Vơ Văn Kỳ bổ sung từ 2/2012
5 Nguyễn Kim Ḥa CT CĐCS Thái Nguyên
6 Thái Thị Thanh Tân CT CĐCS THCS Âu Cơ
7 Phạm Thị Sim CT CĐCS Mầm non  8/3
8 Nguyễn Đức Thắng UV BCH THCS Mai Xuân Thưởng
9 Trần Thị Mai Phương CT CĐCS TH Phước Tiến
10 Nguyễn Thị Minh Phượng CT CĐCS Nhà trẻ Hoa Hồng
11 Lê Vân Quỳnh CT CĐCS TH Vĩnh Hoà
  Nguyễn Hồng Hải (V Hải 2), NgôThị Diễm Hăng (TH Lộc Thọ):UB KT, đến tháng 12/2011 đ/c Dũng và Quyền nghỉ hưu, đ/c Hà Văn Thủy (PGD), đ/c Lê Tiến Thành (VV Kư được bầu bổ sung) 2/2012  
7) Nhiệm kỳ 12(2012-2017)
1 Lê Quyết Tiến  Chủ tịch  : Ban TV
2 Phạm Thị Trang  P. Chủ tịch: Ban TV
3 Hà Văn Thủy Chuyên viên P. Giáo dục: Ban TV, Chủ nhiệm UBKT từ 02/2012   đến tháng 10/2016 đ/c Thủy Nghỉ hưu đ/c Nguyễn Ngọc Phương Nguyên từ 10/2016
4 Nguyễn Ngọc Phương Nguyên chuyên viên P. Giáo dục: Ban TV, Chủ nhiệm UBKT từ 11/2016
5 Nguyễn Tiến Thành Công đoàn Vơ Văn Kư , Bổ sung từ 2/2012
6 Thái Thị Thanh Tân CT CĐCS THCS Âu Cơ
7 Nguyễn Thị Minh Phượng CT CĐCS Nhà trẻ Hoa Hồng
8 Lê Vân Quỳnh CT CĐCS TH Vĩnh Hoà
9 Lại Thị Ngọc Trân CT CĐCS THCS Thái Nguyên
10 Nguyễn Ngọc Hạnh CT CĐCS TH Phước Hải 3
11 Lê Quang Dũng CT CĐCS TH Phương Sài
12 Nguyễn Thị Hồng Hải CT CĐCS TH Vĩnh Hải, Vĩnh Phước 1
     
  UBKT  
1 Hà Thị Hồng Tuyên Chủ tịch CĐCS MN 8/3
2 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết CĐCS MN Hương Sen xin nghỉ  từ ngày 11/2015
3 Tạ Hoàng Minh  Chủ tịch CĐCS THCS Lương Thế Vinh bổ sung    thay Cẩm Tuyết từ 11/2015