Thứ Sáu, 28/02/2020 06:53

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾT PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2019) - 109 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

  15/02/2018 17:32        

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 sát với thực tiễn địa phương

Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo

Phát huy kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI), toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05). Qua đó, đã tạo được chuyển biến thực sự về ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề cũng như triển khai thực hiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 1027-CV/TU về gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4, giúp cho các cấp ủy đảng chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn địa phương 

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành những kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05, NQTW4. Theo đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng, lồng ghép chặt chẽ với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới phương pháp làm việc với phương châm “Tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”, theo đó phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Qua phân công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết khó khăn, bức xúc, tồn tại ở cơ sở. Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm việc với ban thường vụ cấp ủy các địa phương, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành của tỉnh để nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện cho địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Trong công tác cải cách hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết thay thế người đứng đầu, điều chuyển công tác đối với lãnh đạo sở, ngành có 3 năm liên tục xếp loại trung bình về cải cách hành chính. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 đã tăng lên 5 bậc so với năm 2015, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành thành phố trong cả nước.

Đảng Đoàn HĐND tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là công tác giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 2 phiên họp trực tiếp chất vấn các sở, ngành về một số vấn đề về tái định cư khi thực hiện các dự án; vệ sinh môi trường; an toàn giao thông; triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực du lịch chậm tiến độ; về thực hiện kinh doanh bè nổi trên biển đón khách du lịch tại các địa phương... Trên cơ sở thảo luận, phân tích, đánh giá các báo cáo, đề án, tờ trình và qua thực tế hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều phiên chất vấn thẳng thắn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về các vấn đề lớn, có tính bức xúc mà đông đảo Nhân dân và đại biểu quan tâm. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực như: Cải cách hành chính; nâng cao chỉ số cạnh tranh; quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất... Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện; giám sát việc trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND. 

Để nghị quyết, chỉ thị đi vào cuộc sống

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05 bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện NQTW4 và Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế. Đó là, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn bị động, lúng túng trong triển khai thực hiện, ít có tính sáng tạo trong cách làm... 

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số chi, đảng bộ thực hiện còn hình thức, có biểu hiện chủ quan, qua loa, đại khái. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa tập trung kiểm điểm sâu vào những vấn đề bức xúc, chưa kiên quyết trong xử lý các vấn đề nảy sinh thông qua tự phê bình và phê bình. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tính gương mẫu của một số cán bộ chủ chốt của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong tự phê bình và phê bình chưa cao, nặng về kiểm điểm công tác năm, nhẹ về kiểm điểm sự suy thoái theo tinh thần NQTW4.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm NQTW4 gắn với Chỉ thị 05 là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và thường xuyên. Trước mắt, tiếp tục tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu tại Kết luận 53-KL/TU, ngày 01/9/2017 về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện NQTW4 và Chỉ thị 05. 

Trong kiểm tra, giám sát, quan tâm đến kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo nội dung đã đăng ký học tập và làm theo Bác. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm, xử lý những cá nhân, tập thể làm qua loa, hình thức, đối phó. Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết để khắc phục những hạn chế và đề ra các giải pháp làm chuyển biến tình hình theo mục đích, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05”.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện có hiệu quả NQTW4. Làm tốt được điều này, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đáp ứng được kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Theo Tuyengiaokhanhhoa.vn

 

Liên kết banner
   
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 265330
Số người trực tuyến
Hiện có: 3   Khách