Trường TH Vĩnh Thái đón bằng trường chuẩn quốc gia

Ngày 2/4/2014. Được sự đồng ư của các cấp lănh đạo, Trường Tiểu học Vĩnh Thái đă tiến hành tổ chức lễ đón nhận Bằng Công nhận trường Chuẩn Quốc gia Mực độ 1. Đây là niềm vinh dự, sự động viên khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, đồng thời là kết tinh sự nỗ lực của cả tập thể, đánh dấu một mốc son trong quá tŕnh xây dựng và phát triển của nhà trường.

Về dự buổi lễ có các đồng chí lănh đạo Pḥng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nha Trang; các đồng chí lănh đạo Đảng và chính quyền địa phương; Đại diện các trường bạn; đại diện các ban ngành đoàn thể; Hội Phụ huynh học sinh, cùng toàn thể cán bộ giáo viên – công nhân viên và học sinh của trường.

Ông Cao Đ́nh Trung, Phó trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang đă đọc quyết định và trao bằng công nhận trường tểu học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời phát biểu ư kiến chỉ đạo: Ghi nhận và tuyên dương sự phấn đấu nổ lực của tập thể sư phạm nhà trường, đồng thời Ông cũng chỉ đạo nhà trường cần: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường khối đoàn kết nhất trí, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng và giữ vững danh hiệu trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, Thực hiện tốt các cuộc vận động do BGD phát động, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới Phương pháp dạy học & công tác quản lư, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm  tính bền vững của chất lượng giáo dục.