Hy Dnh Thời Gian...

 

Hy dnh thời gian đ yu

đ l b quyết  của tuổi xun bất tận...

Hy dnh thời gian để vui cười

đ l tiếng nhạc của tm hồn...

Hy dnh thời gian để khc

đ l dấu chỉ lng bao la.

Hy dnh thời gian để lắng nghe

 đ l sức mạnh của tr tuệ...

Hy dnh thời gian cho sch đn

Đ l nguồn gốc của hiểu biết...

Hy dnh thời gian để suy tư

đ l cha kha của thnh cng...

Hy dnh thời gian để vui chơi

Đ l sự hồn nhin của tuổi thơ...

Hy dnh thời gian để mộng mơ

đ l hạnh phc thoảng qua đời..

Hy dnh thời gian để VUI SỐNG...

V thời gian qua RẤT MAU...

... v KHNG BAO GIỜ trở lại !