Thế mà tao cứ tưởng

    Hai bố con đi dự thi "Người hiểu về phụ nữ nhất " nhân ngày 8-3. Bố đắc ư bảo con " Con yên tâm đi, lần này chắc chắn bố sẽ đạt giải mà. Bố hiểu về phụ nữ nhiều lắm "
Thế mà cuối cùng bố chẳng có giải ǵ trong khi cậu con mới lên 8 lại được giải nhất. Trên đường về bố gạ hỏi cậu con " Con làm thế nào mà đạt giải nhất thế ? "
-Dạ, con trả lời các câu hỏi của ban giám khảo bố ạ !
- Đâu mày trả lời lại cho bố xem. Câu hỏi 1 nào
- Dạ, câu 1 : " Người phụ nữ thích ǵ nhất ở người đàn ông ?" Con trả lời là " Tiền lương "
- Thế mà tao cứ tưởng.......... Thế câu 2.
- " Tóc của người phụ nữ ở nơi nào đen và xoăn nhất ".
- Thế mày trả lời thế nào ?
- Dạ, Châu Phi.
-Giời ! Thế mà ta cứ tưởng. Câu 3 mày trả lời thế nào ?
- Câu 3 " Cơ quan nào của người phụ nữ là quan trọng nhất " Con trả lời là " Hội Phụ nữ "
- Thế mà tao cứ tưởng !