Trai ba miền

Miền Bắc có lắm thằng điêu
Trong túi tiền nhiều nó bảo rằng không
Nghị quyết ǵ học cũng thông
Nói như thánh phán nhưng không làm ǵ.

Miền Trung có lắm thằng gian
Bảo ra cửa trước, chạy quàng cửa sau
Nghị quyết nó thuộc từng câu
Nó chọn từng chữ bắc cầu để leo.

Miền Nam có lắm thằng tài
Nó tiêu như phá, nó xài như điên
Trong túi rủng rỉnh ít tiền
Đă có bà cả cưới liền bà hai
Nghị quyết nó học lai rai
Đến khi hỏi đến chẳng ai nhớ ǵ.

 

Miền này có một thằng hâm
Tự cho ḿnh ngẫm, âm thầm xỏ xiên
Nghị quyết nó đọc luyên thuyên
Vậy nên trúng gió, điên điên thế này