Các trường Mầm Non tổ chức Hộii nghị cán bộ, Công chức

* MN 3/2

Ngày 26/ 9 /2014, Trường mầm non 3/2 đă tổ chức Hội nghị

CBCC,VC  năm học 2014 - 2015, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết năm học 2013 – 2014 và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

Dự hội nghị CB – CC – VC năm học 2014 - 2015 có đồng chí lănh đạo đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà trường có mặt đông đủ.

Thông qua việc bàn bạc thảo luận công khai dân chủ, với sự tán thành và nhất trí cao của 100% Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên nhà trường về các chỉ tiêu thi đua cũng như các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

Cuối hội nghị, Thủ Trưởng, Chủ tịch Công đoàn và đại diện CB – VC đă kư bản cam kết trách nhiệm để phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

 

 

MN 2/4

 

* MN Vĩnh Hiệp

 

Chiều ngày 25/9/2014, trường Mầm non Vĩnh Hiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2014 – 2015.

 Đến dự có Bà Nguyễn Thị Xuân Thôi, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xă Vĩnh Hiệp; đại diện cha mẹ học sinh; cán bộ, viên chức trường Mầm non Vĩnh Hiệp.

          Tại Hội nghị, Bà Lê Thùy Mỹ Linh, Phó Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về t́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. Trong năm học 2014 – 2015, trường Mầm non Vĩnh Hiệp chú trọng đến vấn đề trọng tâm của Hội nghị là “Đổi mới toàn diện công tác quản lư giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục”, đặt biệt là việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà hội nghị tán thành.

 

* MN 20/10

Ngày 26/9 /2014 trường Mầm non 20/10 long trọng tổ chức hội nghị CBCC,VC năm học 2014 – 2015. Về dự với hội nghị có BCH hội cha mẹ học sinh của trường, toàn thể cán bộ công chức, viên chức của nhà trường có mặt đông đủ .

       Hội nghị  đă được nghe Đ/C Hiệu trưởng báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị Quyết của Hội  nghị Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2013 – 2014, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.

          Đồng chí chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm hội nghị CBCC,VC năm học 2014 - 2015 đă thành công tốt đẹp.

Hội nghị đă quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu của hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2014 – 2015 .

 

MN ngọc Hiệp

 

MN Vạn Thạnh

 

MN Lư Tự Trọng

 

MN Vĩnh Thạnh

 

* MN Vĩnh Thái

Ngày 8 / 10/ 2014, trường Mầm non Vĩnh Thái đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014 – 2015.

Toàn thể CB- GV – CNV  trong nhà trường đã sôi nổi thảo luận và đưa ra những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đặc biệt là việc duy trì và huy động các cháu ở điểm Vĩnh Xuân đến lớp theo đúng chỉ tiêu.

Tại Hội nghị , nhà trường cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân  nhiệm kỳ 2014 – 2016 với đầy đủ các thành viên ở cả 3 điểm trưởng để dễ dàng trong công tác kiểm tra và đôn đốc mọi người trong công tác .

Sau khi thống nhất với những chỉ tiêu và biện pháp đã đưa ra , Chính quyền , Công đoàn và đại diện Giáo viên – nhân viên đã ký cam kết thực hiện dưới sự hân hoan của toàn thể Hội nghị.

 

MN Vĩnh Thọ

 

MN Xương Huân

 

MN Hương Sen

 

*MN Phước Long

 

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Pḥng giáo dục TP.Nha Trang. Ngày 3 tháng 10 năm 2014, Trường MN Phước Long tổ chức Hội Nghị: Cán bộ- Công chức – Viên chức năm học: 2014-2015.

Tới dự hội nghị có các Đồng chí lănh đạo địa phương Phường Phước Long , Ban đại diện Cha mẹ học sinh, cùng toàn thể Cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên trong nhà trường.

Tại hội nghị đă báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Qua hội nghị với những chỉ tiêu đăng kư phấn đấu từ đầu năm học 2014-2015, tập thể CB- GV – CNV Trường MN Phước Long sẽ quyết tâm, hưởng ứng tích cực các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tốt Nghị quyết Hội Nghị: Cán bộ- Công chức – Viên chức, phấn đấu đạt được chỉ tiêu như đă đăng kư.

 

 * MN Lộc Thọ

        

  Ngày 26/9/2014, Trường Mầm non Lộc Thọ long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2014-2015.

          Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Hiệu trưởng nhà trường đă báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Hội  nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường Mầm non Lộc Thọ.

       Hội nghị được nghe báo cáo hoạt động của Công đoàn, của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo thu chi tài chính năm học 2013-2013;  tổng hợp các ư kiến đóng góp trước hội nghị và  phát động phong trào thi đua năm học 2014-2015.

           Hội nghị đă làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ và trách nhiệm cao của CB-GV-NV.

 

 

 *MN Vĩnh Lương

 

Thực hiện Công văn số 1325/HD-GD&ĐT-CĐGD về mở Hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015. Trường Mầm non Vĩnh Lương tổ chức Hội nghị CBCCVC  năm học 2014-2015. Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”. Hội nghị đă nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2013-2014, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 và thông qua các nội quy, quy chế của đơn vị. Hội nghị CBCCVC năm học 2014-2015 quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội nghị đề ra, xây dựng đạt trường tiên tiến cấp Thành Phố.

Qua Hội nghị đă biểu dương khen thưởng các cán bộ, giáo viên đă có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại đơn vị.

 

 

* MN Vơ Trứ

Sáng  ngày 26/9/2014 trường MN Vơ Trứ đă tổ chức Hội Nghị cán bộ – công chức năm học 2014 – 2015.

Hội nghị cán bộ công chức Trường Mầm Non Vơ Trứ năm học: 2014 -2015 đă được nghe báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị Quyết của Hội  nghị Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2013 – 2014, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của đc Lê Thị Tịnh Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng Nhà trường.

 Đ/c Nguyễn Trần Thu Trâm -  Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả Hội nghị của các tổ chuyên môn và tổng hợp các ư kiến đóng góp, kiến nghị của CBCC,VC và đồng chí Hiệu trưởng nhà trường giải đáp, trả lời trước hội nghị những ư kiến thắc mắc của các tổ chuyên môn.

  Hội nghị được nghe báo cáo của Ban thanh tra nhân dân do Đ/c Vương Thị Trang - Trưởng ban thanh tra nhân dân tŕnh bày đă thể hiện sự công minh của nhà trường trong suốt quá tŕnh thực hiện nhiệm vụ năm học .

 

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường mầm non Vơ Trứ đă thành công rực rỡ với 100% cán bộ viên chức nhà trường tham gia nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Từ kết quả này chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhà trường sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015.