Trường giúp trường

 

Công tác “Trường giúp trường” là một trong những chủ trương của bộ phận Mầm non Pḥng Giáo dục – Đào tạo thành phố Nha Trang nhằm tạo điều kiện cho các trường trên cùng địa bàn giúp đỡ lẫn nhau, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn tại các trường khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ. Nhận thức được điều này, Ban giám hiệu trường mầm non Lư Tự Trọng đă chỉ đạo, triển khai thực hiện và tiếp tục duy tŕ hành động tốt đẹp “Trường giúp trường”  liên tục từ năm học 2011 – 2012 đến nay.

Tháng 8 năm 2014, giáo viên đă vận động phụ huynh nhà trường tiếp tục ủng hộ một số đồ dùng phục vụ ăn uống, học tập của các cháu đă qua sử dụng trong năm học 2013-2014, giá trị c̣n sử dụng  là 70%.  Với tổng số 410 rổ nhựa, 810 đĩa nhựa, 400 tô Inox, 800 muỗng Inox, 370 bảng học sinh, 320 kéo học sinh tổng giá trị: 19.974.000đ (mười chín triệu chín trăm bảy mươi bốn ngàn đồng) hỗ trợ cho các trường Mầm non: Phước Đồng, Phước Thịnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Ḥa, Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường, Xương Huân, Vĩnh Hiệp.