Kiểm định chất lượng giáo dục trường MN Hướng Dương

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, trong đó công tác trọng tâm và mới mẻ nhất đó là đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.  Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là của Ngành Giáo dục và đào tạo. Ngày 27/3/2014, Công đoàn trường Mầm non Hướng Dương đă phối hợp với Chính quyền tổ chức đón đoàn đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục về kiểm tra công nhận. Trường đă làm việc với đoàn gồm 5 thành viên tham gia đánh giá ngoài. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc,  đoàn kiểm tra đă cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.