Công đoàn Giáo dục Nha Trang dẫn đầu khối thi đua Công đoàn Giáo dục cấp Huyện

Ḥa chung niềm vui cả nước vừa kỷ niệm 71 Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2/9, Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường,  Năm học 2016-2017, toàn ngành tập trung triển khai  Chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Kế hoạch hành động  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, sát cơ sở,  phát huy những kết quả đă đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, ngày 14/9/2016,  công đoàn giáo dục Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm  hoạt động công đoàn năm học 2016-2017. Đến dự Hội nghị tổng kết có Ông Nguyễn Ḥa- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các Ban của LĐLĐ tỉnh, bà Trương Minh Hà- Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Khánh Ḥa, ông Ngô Anh Duyệt- Chủ tịch LĐLĐ thành phố, ông Nguyễn Hữu Danh- Nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố, Ông Trần Nguyên Lập- Trưởng Pḥng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, các chuyên viên và 117 Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS.

Trong năm học 2015-2016, toàn ngành đă hoàn thành một cách toàn diện các mặt công tác, nổi bật nhất là huy động số lượng đạt và vượt kế hoạch, chất lượng giáo dục toàn diện được duy tŕ, nâng cao. CĐGD đă vận động đoàn viên tham gia thi đua, và đạt thành tích cao, hầu hết dẫn đầu trong các hội thi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các phong trào thi đua được giữ vững, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Trong Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và lao động; tham gia quản lư, Công đoàn Giáo dục đă có những hoạt động phong phú như: tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, xây dựng nhà mái ấm công đoàn, tích

cực tham gia trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao như tham gia Hội thi “Nét đẹp nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Ḥa năm  2015” , tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên của Công đoàn Việt Nam, tổ chức giải bơi lội Công nhân viên            

chức lao động; thực hiện đóng góp các quỹ xă hội, Với sự phát động của công đoàn giáo dục, đă vận động  các đơn vị quyên góp ủng hộ học sinh, trường học vùng khó khăn trên 300 triệu đồng. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Công đoàn giáo được khen thưởng: 1 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, 1 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 17 tập thể và 20 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen, 42 tập thể và 148 cá nhân được LĐLĐ thành phố tặng giấy khen. Công đoàn Giáo dục được b́nh xét dẫn đầu khối thi đua Công đoàn giáo dục, LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

 

Đ/c Tiến- Chủ tịch CĐGD báo cáo tổng kết

Đ/c Ngô Anh Duyệt - Chủ tịch LĐLĐ TP phát biểu

Đ/c Trần Nguyên Lâp- Trưởng pḥng GD phát biểu

Đại biểu dụ Hội nghị

 

Văn nghệ chào mừng

Trao bằng khen Tổng Liên đoàn LĐVN cho đ/c Lập

Tặng cờ thi đua xuất sắc cho THCS Thái Nguyên

Các tập thể được tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh

Các tập thể được tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh

 

Các cá nhân được tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh

Các cá nhân được tặng bằng khen LĐLĐ tỉnh

Các cá nhân được LĐLĐ TP tặng giấy khen

Các cá nhân được LĐLĐ TP tặng giấy khen

 

Chia tay đ/c Nguyễn Hữu Danh - Nguyên CT LĐLĐ TP nghỉ hưu

Chia tay các đ/c Chủ tịch CĐCS  nghỉ hưu

Báo cáo tham luận

Báo cáo tham luận