Công đoàn Giáo dục Nha Trang tổng kết năm học 2014-2015

          Ngày 11/9/2015 Công đ̣n Giáo dục Nha Trang đă tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2015-2016. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hài Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Ḥa, ông Nguyễn Hữu Danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang, bà Trương Minh Hà Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, ông Trần Nguyên Lập- Trưởng Pḥng Giáo dục & Đào tạo Nha Trang và 110 Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các đơn vị trực thuộc.

Trong năm học 2014-2015, toàn ngành đă hoàn thành một cách toàn diện các mặt công tác, nổi bật nhất là huy động số lượng đạt và vượt kế hoạch, chất lượng giáo dục toàn diện được duy tŕ, nâng cao. CĐGD đă vận động đoàn viên tham gia thi đua, và đạt thành tích cao, hầu hết dẫn đầu trong các hội thi cấp tỉnh do Sở Giáo dục tổ chức, các phong trào thi đua được giữ vững, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Pḥng Giáo dục & Đào tạo xếp thứ nhất khối văn xă, xếp thứ nhất khối giáo dục, tổng kết thi đua 5 năm được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. CĐGD đă có nhiều hoạt động chăm lo đội ngũ như thăm hỏi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tổ chức các cuộc vận động mang tính xă hội, thực hiện tốt chủ trương “trường giúp trường”,  phát triển 6 CĐCS, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.Năm học 2014- 2015 xếp thứ nh́ khối thi đua Công đoàn Giáo dục Huyện, Tổng kết phong trào thi đua yêu nước  5 năm giai đoạn 2011- 2015, Công đoàn Giáo dục  được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

Ông Lê Quyết Tiến- Chủ tịch CĐGD báo cáo tổng kết

 

Văn nghệ chào mừng của các đơn vị

 

Ông Nguyễn Hữu Danh- Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu

Ông Trần Nguyên Lập- Truwowmgr pḥng Giáo dục phát biểu

Chia tay các chủ tịch CĐCS nghỉ hưu

 

Đọc báo cáo tham luận

Tập thể và cá nhân được Tổng liên đoàn LĐ VN tặng bằng khen

 

Các Tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen

Các cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen

 

Các tập thể được LĐLĐ thành phố tặng giấy khen