Chia tay Hiệu trưởng về nghỉ chế độ hưu

 

          Ngày 20/6/2014 Khối Tiểu học đă chia tay 3 hiệu trưởng  nghỉ chế độ hưu. Đó là Hiệu trưởng Lê Hồng Sơn- Hiệu trưởng trường TH Phước Ḥa 2, Ông Trần Văn Hải – Hiệu trưởng TH Vĩnh Ngọc và bà Vũ Thị Lan – Hiệu trưởng TH Vĩnh Nguyên 2. Đến dự buổi chia tay có ông Trần Nguyên Lập- Trưởng Pḥng Giáo dục Nha Trang, ông Lê Quyết Tiến- Chủ tịch công đoàn Giáo  dục, Hiệu trưởng các trường Tiểu học và cán bộ, chuyên viên Pḥng Giáo dục.

          Ông Trần Nguyên Lập phát biểu về sự đóng góp to lớn của các Hiệu trưởng trong sự nghiệp giáo dục Nha Trang, chúc các Hiệu trưởng về nghỉ chế dộ hưu sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho giáo dục Nha Trang. Bà Vũ Thị Lan thay mặt hiệu trưởng về nghỉ chế dộ hưu đáp từ cảm ơn sự quan tâm của lănh đạo. Ông Lê Quyết Tiến- Chủ tịchđoàn giáo dục, đại diện Hiệu trưởng đương chức tặng quà cho các Hiệu trưởng về nghỉ chế độ hưu./