Trường THCS Trưng Vương tham gia giải cầu lông cấp Thành Phố

                                                                                   

            Thực hiện công văn số 11/ CĐGD của Công đoàn Giáo dục TP Nha Trang "về việc tổ chức giải cầu lông của giáo viên, nhân viên ngành giáo dục TP Nha Trang năm học 2012-2013"

            Vừa qua trường THCS Trưng Vương đă tham gia thi đấu giải cầu lông do Công đoàn Giáo dục TP Nha Trang tổ chức trong 3 ngày từ 11/4 n 13/4/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  **